Recente afgeronde opdrachten

Organisatie evenementen en inhuur AV middelen

Eind 2019 is de Europese aanbesteding "Organisatie evenementen en inhuur AV middelen" gepubliceerd op TenderNed.nl. Naar aanleiding van deze publicatie hebben 3 bedrijven een offerte ingediend. Baljetgroep Events & Facility Management te Almere is als winnaar uit de bus gekomen. Op 1 januari 2020 is de opdracht definitief gegund en op 14 januari 2020 is het contract ondertekend. Bij de gemeente Almere vinden diverse evenementen plaats zowel in het Stadhuis als in de gemeente zelf. Voorbeelden hiervan zijn de Politieke Markt, verkiezings-, naturalisatie- en kavelverkoopbijeenkomsten. De organisatie van een evenement wordt gedaan bij het Evenementenbureau van de gemeente. Voor ondersteuning van een evenement, die niet door Facilitaire Zaken (bodes) kan worden uitgevoerd, wordt ondersteuning van Baljetgroep Events & Facility Management gevraagd. Ook als de standaard evenementengoederen en/of audiovisuele middelen van de gemeente niet toereikend zijn voor dit specifieke evenement wordt Baljetgroep gevraagd dit te verzorgen.

Foto’s